Clairvoyant rådgivning om din spirituelle udvikling

En clairvoyance-session er ikke en 1 time hos mig, hvor jeg fortæller dig om dig selv som person, din barndom, hvordan dit hjem ser ud etc. Jeg lægger derimod meget vægt på at formidle rådgivning fra dine engle og guider til din nuværende livssituation og de problematikker eller emner, der er relevante at få belyst her og nu. Det betyder også, at jeg undervejs stiller dig uddybende spørgsmål, hvilket gør, at rådgivningen fra dine guider og englene bliver mere præcis hurtigere.

Den clairvoyante rådgivning kan omhandle utroligt mange forskellige emner. Jeg har ikke oplevet 2 klienter med ens problematikker, og derfor er der selvfølgelig helt individuelle tilgange og dybder af de forskellige råd og vejledninger fra dine guider m.m.

Rådene kan vedrøre mange forskellige aspekter i dit liv, alt lige fra det helt, helt personlige, inkl. evt. afdødekontakt, til udelukkende at handle om, hvordan du kan fx styrke dine spirituelle evner.

Nedenfor har jeg inddelt den clairvoyante rådgivning i 5 overordnede områder, hvor der selvfølgelig er og kan være overlapning mellem forskellige emner og områder:

 1. Clairvoyant rådgivning vedrørende forskellige livsområder
 2. Clairvoyant rådgivning vedrørende helbredsrelaterede emner
 3. Clairvoyant rådgivning vedrørende din spiritualitet og udvikling i denne
 4. Clairvoyant rådgivning ved hjælp af afdødekontakt
 5. Clairvoyant rådgivning i forbindelse med healing

1. Clairvoyant rådgivning vedrørende forskellige livsområder

Nogle af de mere personlige og ’hverdagsrelaterede’ emner, som går igen hos forskellige klienter er bla.:

 • Kærlighed til en evt. ægtefælle eller partner, til en kommende partner, til egne børn
 • Parforhold, herunder skilsmisseproblematikker
 • Familie helt generelt eller helt specifikt
 • Børn
 • Uddannelse
 • Jobsituation, især ofte ved påtænkt jobskifte eller når vedkommende har gået arbejdsledig i et stykke tid
 • Økonomi, herunder spørgsmål vedr. boligsituation
 • Egen virksomhed, bl.a. ledelsesspørgsmål, udvikling, personale
 • Rejseaktivitet

2. Clairvoyant rådgivning vedr. helbredsrelaterede emner

Nogle ofte lidt mere ’tunge’ emner, der kommer op er emner indenfor:

 • Sygdom, angst, depression
 • Sorg og krise

Det er alle store og meget følsomme emner, hvoraf mange på meget forskellig vis er relateret til emnerne under afsnit 1. Vi tager det stille og roligt og får afdækket årsag og tidspunkt for, hvornår og hvorfor det hele startede. Det giver afklaring og ro. Og der kommer altid flere og utroligt både effektive og meget, meget kærlige råd til, hvordan din situation kan håndteres fremadrettet, så du kan komme videre med dit liv.

Det er ikke altid, der kommer entydige informationer vedr. f.eks. sygdom, men som jeg oplever det, kommer der altid rådgivning til at komme videre. Årsagerne til det, man kan opleve som manglende information er forskellige, bl.a. skal du kunne håndtere informationen, og andre gange er det en del af din udviklingsproces.

3. Clairvoyant rådgivning vedrørende spiritualitet og udvikling i denne

Nogle gange kan det meste af en session dreje sig om din spiritualitet, hvordan den kan styrkes og udvikles, skabelse af englekontakt, afklaring af hvem du kan samarbejde med derhjemme og rigtigt mange andre del-emner også. Englene formår altid at formidle en utrolig stærk og meget kærlig kontakt.

 

clairvoyant rådgivning

 

4. Clairvoyant rådgivning ved hjælp af afdødekontakt

Fra tid til anden vil der også blive skabt afdødekontakt med nære afdøde familie-medlemmer. Jeg er altid meget bevidst om kun at skabe kontakt til afdøde, der har ’været i lyset’ og ikke til tilfældige eller vilkårlige afdøde-energier, der kunne komme på besøg. Faktisk er sidstnævnte gruppe forment adgang til mine sessioner og klinik, da jeg ikke ønsker os forstyrret på nogen måde selvhealingskursus

Kontakten til afdøde familiemedlemmer ser jeg som utrolig lys, kærlig og med de allerbedste intentioner, som ofte ligger indenfor rammerne af tilgivelse, oplysning af et sygdomsforløb eller ganske ’enkelt’ ren kærligheds- og tryghedsformidling

 

clairvoyant rådgivning

 

5. Clairvoyant rådgivning i forbindelse med healing

Jeg starter altid med selve clairvoyancen, for udover at der formidles mange budskaber og indsigter til at komme videre med dit liv, sker der allerede her en healende forløsning af tanker og følelser.

Når vi er færdige med den clairvoyante-del, vil jeg gerne bruge tid på at lave en healing, dels fordi, der under selve den clairvoyante rådgivning er fremkommet information om områder, hvor der skal heales op på nogle energi-blokeringer og -bindinger, tanker og følelser m.m., og fordi der under en healing generelt set sker utroligt mange positive ting, bl.a.:

– Healing af forskellige områder af den fysiske krop
– Healing af tanker og følelser på celleplan, både fra dette liv men også fra tidligere liv
– Der skabes evt. jordforbindelse, hvis denne ikke haves i tilstrækkelig grad
– Fjernelse af diverse energiblokeringer, nogle sygdomsrelaterede, andre ’bare’ nogle blokeringer,
der gør at energierne i auraen ikke flower optimalt

Andre gange får jeg lov til at åbne op for eller styrke dine psykiske evner, dvs. aktivering af energi i hjerte-chakra, halschakra, det tredje øje og kronechakra.

Under healingen, hvor jeg scanner din krop og underliggende cellestrukturer, får jeg ofte flere oplysninger, som understøtter det, vi allerede har talt om under clairvoyance-delen. Disse oplysninger formidles selvfølgelig også :-) selvhealingskursus 

Der er altid engle til stede under healingen, og meget ofte kan forskellige klienter mærke og/eller se deres kærlige og healende energier. Jeg fortæller dig altid, hvilke engle, der er til stede. Meget ofte vil jeg forlade rummet i 5-10 min., hvor englene tager over uden min påvirkning. De healer med andre frekvenser og vibrationer, og meget ofte oplever den enkelte klient englekontakt på forskellig vis. Det i sig selv er meget healende og opløftende 

 

Clairvoyant rådgivning

Dette kan du forvente af en clairvoyance-session hos mig

Du får belyst dine spørgsmål og din situation. Der kommer ofte en del konkrete råd og redskaber til at håndtere din situation. Du kan så derhjemme vurdere, om du vil efterleve disse råd og redskaber, men fælles for dem alle er, at de er videreformidlet fra dine engle, inkl. skytsengel, og guider i den allerstørste kærlighed og med den allerstørste indsigt.

Selvom du ikke føler, at den information du har fået giver mening her og nu, så vær sikker på at når der er gået et lille stykke tid, så vil du ofte erkende at ”de havde jo ret” selvhealingskursus 

Du kan forvente at blive mødt med kærlig omsorg, både fra dine og mine guider og engle . Nogle gange er de meget humoristiske i deres udtryk, og denne humor formidles også :-). Andre gange mere bestemte, men de er altid kærlige og hjælpsomme – uanset hvad.

 

clairvoyant rådgivning

 

Hvis du vil læse om andres oplevelser fra en clairvoyance-session hos mig, så klik evt. her. Her finder du udtalelser fra forskellige personer, der har været til clairvoyance-sessioner eller deltaget i forskellige spirituelle kurser. Du kan også læse endnu mere om, hvordan jeg laver clairvoyance og hvad jeg lægger vægt på i denne blog-artikel: “Er clairvoyance = afdødekontakt… eller?“. Rigtig god fornøjelse :-)

 

clairvoyant rådgivning

 

Hvad er clairvoyance?

Selve ordet clairvoyance betyder klarsyn, men begrebet dækker over mange flere aspekter, bl.a. også over klarhørelse og klarføling (intuition og klarviden). Clairvoyance kan laves på forskellige måder, og den måde jeg arbejder med clairvoyance på er som clairvoyant rådgivning, se nedenfor.

Sådan laver jeg clairvoyant rådgivning

Når jeg laver clairvoyant rådgivning, stiller jeg ind på dine vejledere og guider, bl.a. din skytsengel, som sammen med mine guider og skytsengel videreformidler den information, som skal viderebringes. Herudover kan informationen komme via din sjæl til min. Begge dele er ‘lige rigtigt’, og ofte er der en umærkbar sammenblanding. Al information og vejledning er således ikke udvalgt af mig, men er information, som dine vejledere og guider mener, at du har brug for at vide og kan håndtere her og nu.

Den clairvoyante rådgivning sker ved, at jeg stiller ind på og besvarer de spørgsmål, du måtte have. Jeg vil ofte stille dig nogle uddybende spørgsmål, som bevirker, at der kommer hurtigere og mere præcis information til dig. Du vil også opleve, at der kommer megen anden information, end besvarelse af dine spørgsmål, da dine guider og engle altid sørger for, at du får det mest optimale ud af en clairvoyance session. Vejledningen tager som oftest udgangspunkt i det sted, du står i livet nu, men kan også indeholde information fra tidligere liv samt ud i fremtiden.

Informationerne og budskaberne får jeg vist på følgende måde:

 • Via klarhørelse – guiderne sender telepatisk tanker, som jeg videreformidler
 • Via klarviden – ofte ved jeg, når der stilles et spørgsmål, hvad svaret er.  Jeg tænker og analyserer ikke – det kommer som viden. Dette handler også om den hastighed, hvormed guiderne og englene kan sende informationen.
 • Via klarsyn – som billeder, energier eller symboler. Herudover ser jeg de engle og guider, der viser sig undervejs, og jeg ser også, hvordan de står omkring dig og sender uendeligt meget kærlighed og healing, allerede mens vi snakker sammen.

Ubalancer i auraen

Udover at få information via sjælen og guiderne, går jeg ind og kigger på din aura. Jeg kan som regel se, hvis der er ubalancer eller hvis enkelte energipunkter (herunder chakraer) ikke fungerer optimalt. Ved at stille endnu mere ind på disse ubalancer, kommer der yderligere oplysninger om, hvad der evt. ikke er optimalt, og hvad der kan gøres for at rette op på det. Ofte kombinerer jeg clairvoyancen med en efterfølgende healing, så evt. ubalancer kan blive rettet.

Afdødekontakt

Det sker, at afdøde familiemedlemmer melder sig og gerne vil videreformidle et budskab eller komme med relevant information. Det sker i trygge og kærlige omgivelser og er som oftest en rigtig dejlig oplevelse for den enkelte. Igen er det alt sammen ifølge aftale med dine guider og skytsengel. Det, den afdøde har brug for at sige til dig, er som regel information eller vejledning, således at du kan komme videre i livet uden sorg og tankespekulationer på forhold omkring den afdøde. Ofte er det også for at udtrykke deres kærlighed og omsorg.

Clairvoyance giver et her-og-nu billede af din situation

Clairvoyance giver som nævnt et her-og-nu billede af din situation, og alle råd tager derfor udgangspunkt i dette. Det er vigtigt, at du som person bruger din egen dømmekraft i forhold til de oplysninger og budskaber, der kommer frem, idet du har din frie vilje til at følge den givne vejledning eller ej. Det skal føles rigtigt og overkommeligt for dig. Al information, som fremkommer under clairvoyancen, skal ses som en vejledning.

Hvad er forskellen på clairvoyance og kanalisering?

Clairvoyance og kanalisering kan sidestilles, det er kun måden, der arbejdes på og hvorfra informationerne hentes, der er forskellig. Generelt er min oplevelse af forskellen på informationerne fra de 2 forskellige niveauer, at clairvoyance giver meget konkret viden og indsigt, hvor oplysninger og budskaber fra kanaliseringer kan være mere overordnede, men utroligt fyldte med kærlighed og nærvær. Dette er en meget forenklet generalisering, der er mange varianter indover. Vi er alle meget forskellige mennesker i meget forskellige livsforhold.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om, hvad clairvoyance er, bl.a. i forhold til afdødekontakt, er du velkommen til at læse mere i artiklen: “Er clairvoyance = afdødekontakt… eller?” på min blog. Du kan også finde adskillige bøger om clairvoyance her.

Jeg er medlem af Clairvoyant Foreningen i Danmark. Du kan også læse mere om clairvoyance på foreningens hjemmeside.


Brugeranmeldelse:

"1000 tak for en helt fantastisk og vildt oplevelsesrig dag. Meget har jeg efterhånden lært på dine gennemarbejdede (til mindste detalje) kurser, meditationer m.m., Malene, men ikke i min vildeste fantasi havde jeg drømt om, at et spirituelt samvær kunne opleves så stærkt og intenst som dette skytsengle kursus. WAUU - det skulle enhver opleve. Aldrig vil jeg glemme denne dag. Blown away!! og danser endnu på oplevelserne." - Randi Lej-Blicher, Åbenrå

Nuværende og tidligere kursister har givet hjemmesiden følgende bedømmelse: 4.9 ud af 5 mulige. Dette er baseret på 72 anmeldelser. Skriv en anmeldelse af websitet.