Engle – hvem er de, og hvad kan vi bruge dem til?

Hvad betyder engel?

Der er mange mennesker, der har englekontakt, og mange mennesker, der ønsker at få englekontakt. Men hvad er det egentligt for noget med ’de der engle’ ?  Findes der engle, hvem er de, og hvad vil de os? Og hvorfor kan det føles, som om det er svært at få kontakt med dem?

For at starte med begyndelsen omkring englene her på Jorden, så kan det ses og læses, at alle de store religioner – hinduismen, buddhismen, taoismen, islam, jødedommen og kristendommen – omtaler og inddrager engle i deres trossystem. Også i religionerne for indianerne, mayaerne og aztekerne findes beretninger om engle. Endvidere findes beretninger om engle i den græske, romerske og nordiske mytologi. Beskrivelsen af engle i det gamle testamente er udgangspunktet for opfattelsen af og troen på engle, både i jødedommen, kristendommen og islam. Så menneskets kendskab til engle går langt tilbage, der skrives om dem, og de er afbildet på talrige måder i talrige dokumenter og billeder.

Engle er energi – kort og godt . De er universielle, kærlige og intelligente væsner i den ikke-fysiske verden som vores, og de fremtræder i en ikke fast fysisk skikkelse, men er af ’flydende’ (sådan opleves det) æterisk energi, som kan være svær at fastholde med det blotte øje for den, som kan se engle. Deres energi-farver kan changere i alle farveafskygninger, stærke som sarte farver.

 

 

Englene udgør et mægtigt hierarki i universet, lige fra de store solengle til de mindste nærmest punktformige naturånder og devaer. Hver engel indgår i hierarkiet på sin plads og med sine opgaver, som alle handler om at være medskabende i universet. Arbejdet udføres i glæde, lys og kærlighed, da det er englenes grund-karakter og deres ’verden’.

Alle væsner, både mennesker og engle, skal udvikle sig i løbet af deres cyklus i universet. Mennesket udvikler sin bevidsthed, kærlighed og visdom både gennem modgang, men også gennem hjertes energier, f.eks. gennem kærlighed, næstekærlighed, tilgivelse, taknemlighed, hvor vi lærer op til sjælen. En stor del af englene udvikler sig gennem deres opgaver i forhold til os mennesker – de udvikler sig gennem en ubetinget hengivelse i deres arbejde ved at hjælpe os, ved at ”gøre os lykkelige”, ved at vejlede, våge over og beskytte os. Det er derfor, vi altid vil opleve englene som utroligt kærlige, inspirerende men også meget indsigtsfulde.

Nogle af de bedst kendte engle er ærkeenglene, som vi typisk har mødt første gang i biblen. Disse store og meget smukke, ofte personificerede, engle er stærkt knyttet til arbejdet for Jordens og menneskehedens udvikling. De arbejder meget dedikeret og er meget tilgængelige for alle, der ønske englekontakten til og med dem.

 

Engletyper

Der er en række af andre ’engletyper’ end ærkeenglene, som vi møder his på Jorden og har kontakt med, det kunne f.eks. være krystalenglene, regnbueenglene og solenglene. Der er også flere grupper af engle, der arbejder for at udbrede kendskab og energier til forskellige ”emner”, f.eks. healingsenglene, tilgivelsesenglene og viljesenglene.

Med andre ord, der er så mange forskellige ’engletyper’, som vi kan samarbejde med på forskellig vis, det er ofte kun et spørgsmål om at gå i gang  

 

Engle

 

Hvordan viser englene sig for os?

Englene kan vise sig for os på utallige måder:

 • Vi kan dels se dem med vores ydre blik, dvs. med øjenene: Det er faktisk de færreste mennesker, der ser englene med deres øjne, hvilket hænger sammen med den utrolige energifrekvens, som mange engle ’består’ af, og som vi som menneske skal være i stand til at afkode, til at kunne se og skelne. Mange af de personer, der ser engle, ser dem kun meget kortvarigt, ofte drejer det sig kun om nogle sekunder, netop fordi det kræver så stor energi af personen selv.
 • Vi kan se dem for vores indre blik: Mange personer ser englene med deres indre blik, ofte i egne meditationer eller i løbet af en guidet meditation sammen med andre. Man kan også få kontakten ude i naturen, der er energien meget tilgængelig, fordi den enkelte person som regel er meget i ro.
 • Vi kan høre dem: Englene bruger ofte vores klarhørelse til at kontakte os eller til at respondere, når vi ønsker kontakt med dem. Klarhørelsen kan være med lyd eller kan, som jeg kalder det, være uden lyd, nemlig som telepati. Man lærer hurtigt at skelne, hvornår det er egne tanker, og hvornår det er engle, der ’taler’.
 • Vi kan fornemme dem, både fysisk eller i hjertet: Når man har englekontakt, vil man ofte vide det som en fornemmelse af deres ’fysiske’ tilstedeværelse, eller man bare ved det via sit hjerte. Man opfyldes af de skønneste energier og følelser, mærker glæde, forståelse og kærlighed.
 • Vi kan mærke dem via forskellige smukke dufte: Meget ofte vil kontakten og tilstedeværelsen formidles som en duft af vanilje eller liljer, men duften kan også sagtens tage form som andre blomsterdufte. Igen vil de finde en duft, den enkelte person kan relatere til, synes godt om m.m.
 • Diverse: Du kan pludselig finde fjer et uventet sted, føle deres englevinger omkranse dig, at svaret til noget du har spekuleret på pludselig popper op 2-3 forskellige steder i løbet af kort tid, du kan mærke kulde eller varme, føle en form for berøring, støde på specielle talkombinationer.

 

Englenes udseende

Englene kan vise sig meget forskelligt for os, det afhænger som regel af, hvad vi føler os trygge ved eller af vores generelle referenceramme, f.eks. at vi har set billeder af dem i biblen, eller at vi føler os mest trygge ved dem, hvis de viser sig som englemennesker med vinger.

Nogle af de måder jeg oplever og ser englene på er:

 • Som små og større punkt-energier (især de små natur-deva engle), i alle farver og afskygninger 
 • Som orbs (som regel små og runde energi-kugler, der ’flyver’ rundt både inde og ude)
 • Som energi-udladninger – med en meget, meget stor æterisk grundfarve og med flere farver udefter, tit med sølv- eller guld glans omkring
 • Som personificerede individer med vinger, ofte højere end os mennesker

Herudover mærker jeg tit deres tilstedeværelse nærmest fysisk og ikke mindst via deres meget, meget smukke og intensive blomsterdufte, især liljedufte . Specielt duftene er jeg ret vild med, for som nævnt er den intensiv, og der følger på en eller anden måde en utrolig kærligheds- og glædesfølelse med hver gang 

 

Engle

 

Hvordan kan jeg få kontakt med englene?

Der er flere måder at få englekontakt, det vigtigste er at blive ’stille’ i dit hoved og bare gøre det. Simpelthen ved at sørge for at du sidder (ligger eller står) et uforstyrret sted – det kan være hjemme i stuen eller ude i naturen – og hvor du samtidig ved, at dine tanker er uforstyrrede, dvs. der er ikke tanker og fokus på at skulle tømme vaskemaskine, lufte hund, hente børn etc.

Når du sidder i din stol, så bliv helt rolig og begynd enten at tale højt til englene eller inden i dig selv, de hører dig uanset.

Du vil derefter måske se eller fornemme dem – og kontakten er skabt. Så er det meget op til dig, om du vil spørge dem om noget, om du bare vil sidde i deres energi, om du vil fortælle dem noget, så de evt. kan hjælpe dig, om du måske vil bede til dem. For mig at se er alt muligt, det er kun os selv, der sætter begrænsningerne.

 

Hvorfor kan jeg ikke få kontakt med engle?

Hvis du føler, at du ikke kan komme i kontakt med englene, skyldes det ofte, at dit modtager-apparat ikke er udviklet nok til at håndtere deres høje frekvenser og lysintensitet. Dvs. at du ikke helt har fået åbnet op for din klarhørelse eller klarsyn m.m. endnu.

Englene er der hver eneste gang  . Så det er kun et spørgsmål om i starten at tro på, at de er der og så lade dem hjælpe dig, som du måske har bedt om.

Og så er det et spørgsmål om at blive ved med kontakten, for på et tidspunkt vil du mærke, se, høre noget – om ikke andet så tegn som f.eks. at du finder en englefjer lige efter, du har prøvet at skabe kontakt, eller at du undervejs mærker en form for berøring, et lille pust, et kærtegn, eller ’bare’ at du bliver fyldt med energi og livsglæde.

Igen: Husk på at englene er der for dig hver gang, du ønsker 

 

 

Hvad kan engle konkret hjælpe os med?

Englene kan hjælpe os med utroligt mange ting, de både hjælper og samarbejder rigtigt meget med os. Nogle af de ting, engle konkret hjælper os med, er:

 • Trøst, omsorg: Hvis du tager dig tid til at snakke med englene, vil du kunne føle deres trøst og omsorg, som faktisk ikke er ubetydelig. De ser og forstår dig, og vil prøve at lindre dine smerter eller tristhed.
 • Inspiration: Masser af kunstnere, musikere, forskere (og ikke nødvendigvis spirituelle personer) er blevet inspireret af engle. Igen – bed selv om hjælp til inspiration, hvis du føler behov. Eller stol på, at den kommer, især når du arbejder intuitivt. Inspirationen kan også være til mindre konkrete ting, f.eks. til tekst til en tale.
 • Diverse konkrete ting: F.eks. søvn, finde en ting.
 • Beskyttelse: Hvis du føler dig udsat for andres energier eller i det hele taget ønsker beskyttelse overfor forskellige situationer, så bed engle eller en ærkeengel, du føler dig tilknyttet til, om at beskytte dig. Især ærkeenglen Michael er ”god” til at beskytte, men alle engle kan hjælpe.
 • Engle healing: Englene hjælper med at sende, modtage og transformere energi under en healingssession – ofte kan deres tilstedeværelse mærkes af de enkelte deltagere. Du kan også selv bede englene om englehealing, både at hjælpe dig med at heale på et specifikt problem, fysisk som mentalt.
 • Spirituel udvikling: Jo mere englekontakt du har og opøver, jo mere fart kommer der på din spirituelle udvikling. Dine frekvenser bliver stille og roligt højnet, og det vil medføre, at det englene kan give tilbage til dig, f.eks. i form af billeder, blik for energier etc. ligeledes kan komme op i frekvens og således kan 1) manifestere sig, og 2) du vil blive udviklet til at kunne se, høre, registrere billeder, syn etc. i flere og flere detaljer og niveauer.
 • Spirituelt arbejde: F.eks. portalarbejde, lysarbejde, herunder fælleshealinger for Jorden, arbejde med at udvikle menneskeheden, energiformidling i meditationer.
 • Engle meditation: Meditér med englene, både alene og sammen med andre personer. Det giver indre oplevelser, både som engle billeder men også englekontakt generelt.

 

Hvis du er interesseret i at læse mere om engle, så tag et kig på mine andre blog-indlæg. Der er mange omkring engle, healing med engle, og hvad de mere konkret gerne vil hjælpe os med . Læs f.eks. blog-indlægget: Englehealing – hvordan?

Du er også velkommen til at tage et kig på mit englekursus Succes med englene, hvor vi har smuk kontakt til mange forskellige typer engle: ærkeengle, krystalengle, diamantengle, healingsengle, solengle, feer og devaer. Gennem teori, øvelser og meditation har vi kontakt med englene og mærker deres forskellige vibrationer og store glæde og kærlighed, men igen også om hvordan de gerne vil – og allerede gør  – hjælpe os hver især i vores hverdag. Kurset afholdes i både Haderslev og København.

Rigtig god fornøjelse,

Malene  


Brugeranmeldelse:

"1000 tak for en helt fantastisk og vildt oplevelsesrig dag. Meget har jeg efterhånden lært på dine gennemarbejdede (til mindste detalje) kurser, meditationer m.m., Malene, men ikke i min vildeste fantasi havde jeg drømt om, at et spirituelt samvær kunne opleves så stærkt og intenst som dette skytsengle kursus. WAUU - det skulle enhver opleve. Aldrig vil jeg glemme denne dag. Blown away!! og danser endnu på oplevelserne." - Randi Lej-Blicher, Åbenrå

Nuværende og tidligere kursister har givet hjemmesiden følgende bedømmelse: 4.9 ud af 5 mulige. Dette er baseret på 72 anmeldelser. Skriv en anmeldelse af websitet.Relaterede indlæg

13 Kommentarer

 1. Kirsten Gjerlevsen Jensen
  12. marts 2016 at 11:44 pm - Reply

  Det er meget spændende og interessant.

  • Malene Ratajczak
   7. juni 2016 at 12:06 pm - Reply

   Rigtigt mange tak, Kirsten :-). Har selv stor fornøjelse af dem <3

 2. Tove
  24. februar 2017 at 12:57 am - Reply

  Hej Malene
  Jeg var engang til et kursus i reiki healing m.m., hvor man bl.a. skulle tildeles en skytsengel, jeg gav udtryk for, at jeg glædede mig til at få en skytsengen, men som den eneste i gruppen, fik jeg ikke en skytsengel, men en guldengel, hvad betyder det?
  Mvh Tove

  • Malene Ratajczak
   24. februar 2017 at 2:19 pm - Reply

   Hej Tove, vi har alle en skytsengel :). Din kan have valgt ikke at træde frem, men i stedet lade en meget smuk gylden engel være din “healings-assistent”. Jeg oplever healingsenglene som værende meget store og “kompetente”, så du skal endelig bare sætte dig i forbindelse med din guld-engel. Både når du healer andre og når du ønsker selvhealing.
   Kærlige hilsener,
   Malene

 3. Marc Lenzin
  12. februar 2018 at 10:45 am - Reply

  Hej.
  jeg har selv oplevet og set Engle på nær,
  vi alle har en Engle der beskytter os, er med os i alle situationer,
  nålr vi og har haft oplevelse kan vi ikke forstå og det skal vi heller ikke.
  i nogle situationer er det så stærkt at vi ser dem,

  mvh Marc

  • Malene Ratajczak
   14. februar 2018 at 12:32 pm - Reply

   Hej Marc,
   Ja, det er dejlige lysvæsner. Hvor dejligt at du kan se dem <3
   Kærlige hilsener,
   Malene

 4. Veronica
  23. august 2018 at 10:24 pm - Reply

  Hi, I have a doubt about my angel.
  He is told to be the weakest among a few, and I would like to know why really some angels are weaker than others if you could explain me of course, also if I there is something I can do to make him… stronger? I don’t quite know if it is possible for me to do anything but anyway I am asking.
  Sorry to bother, I really loved your blog, it helped a lot.

  • Malene Ratajczak
   1. september 2018 at 4:37 pm - Reply

   Dear Veronica,

   No angels are weak. I see and feel them all as strong lights with an enormous joy and love for all of us. So you don’t have to anything, your angel is just as “good” and filled with love, light and “power” as all angels. Thank you very much for writing to me, I am very delighted that my blog is useful to you.

   Kindest regards, Malene

 5. Angelina Lotus Jensen
  13. september 2020 at 2:16 pm - Reply

  Hej. Min erfaring med engle er, at engle sagtens kan komme i kontakt med os hvis det er nødvendigt, lige meget hvor lukket vi er selv. Engle er højeste vibration og er ikke begrænset af jordisk vibration.De skruer bare op for deres egen vibration. Det hjælper en selv at være stille inde i sig selv og ikke have en masse støj på linjen som jeg selv har. Hvis vi ikke kan høre hvad de siger, så sende de deres besked til vores hjerte. Ordene eller en følelse kommer ganske enkelt der. Er man bange for noget skal ske igen, så flyder englens vibration over ens egen . Så man holder op med at være bange. Hele tiden vil de rette en ind. Det er min erfaring over årene, at have kontakt med engle,mestre,skytsengle og andre hjælpere. Engle og andre lysvæsner kan blokere dit syn så du kun kan se dem og ikke andet. De fjerner sig igen når de ved at du har set den. De er meget magtfulde lysvæsner. ❤️

  • Malene Ratajczak
   16. september 2020 at 9:04 am - Reply

   Kære Angelina, jeg er helt enig med dig omkring englene <3. De er smukke, kærlige og meget store lysvæsner. Jeg oplever ofte deres kommunikation via hjertet, især når jeg har lidt for travlt til ikke at tage mig tiden til at registrere dem på anden vis (klarsyn, telepati). De skal nok komme igennem :-). De kærligste hilsner og mange tak for dit indlæg, Malene

 6. Channie
  20. september 2020 at 11:12 pm - Reply

  Hej Malene

  Jeg har kontakt med min skytsengel.
  Og jeg har så mange spørgsmål, kan jeg på nogen måder få kontakt med dig og stille mine spørgsmål?
  Synes det her er så spændende og har gjordt mig hug på det må jeg indtømme <3
  På forhånd tak.

  VH. Channie

 7. Gert Keller Barachiel Jensen
  18. september 2022 at 12:06 pm - Reply

  Skøn læsestof, det har hjulpen mig i gang igen med arbejde med den ondelige verden,og ikke mindst Englene som altid har været med mig, jeg har holdt en kortere pause i mit arbejde som clairvoyant da jeg har måtte bruge mine energier på mig selv grundet sygdom, det går bedre og dette kan jeg takke englene for, og det gør jeg hver aften, med orderne “tak tak tak fordi i dag har været med mig og har holdt jeres energier tæt til mig”

  Mvh
  Gert

  • Malene Ratajczak
   21. september 2022 at 10:30 am - Reply

   Kære Gert,

   Jeg er meget glad for at du kan bruge det skrevne – fortsat stort held og lykke med at komme tilbage til englene og deres smukke og kærlige energier efter din sygdom. Du er meget elsket af dem.

   De kærligste hilsner,
   Malene

Skriv en kommentar