Mor og barn healing

Hvad er en mor og barn healing?

Ved en mor og barn healing ser jeg på de ubalancer og fysiske gener, der er hos både mor og barn, selvom henvendelsen mht. healing som udgangspunkt ofte drejer sig om barnet. Jeg kigger således ikke separat på barnet, men på den energimæssige enhed, der udgøres af morens og barnets fælles energier og relationer.

Jeg tager altid udgangspunkt i en clairvoyance-session og derefter kommer healingen. Der kan være tale om en enkelt session bestående af clairvoyance og healing, men ofte vil det være hensigtsmæssigt at mødes 2 eller 3 gange. Jeg oplever, at den snak, der kommer som følge af clairvoyancen, både forløser og giver indsigt hos den voksne. Det bevirker, at selve healingen kan gå dybere, men også ‘hurtigere’.

 

mor og barn

 

 

Årsager til ubalancerne

Healingen er koncentreret om de mor og barn bindinger, der eksisterer mellem mor og barn, uanset morens og barnets alder. Ofte bliver jeg kontaktet, fordi der hos barnet ses ubalancer, både i form af fysiske gener og sygdom eller mere mentalt, således at der er en ’forstyrrende’ og ’anderledes’ opførsel end det gængse, f.eks. meget vrede, meget urolig og/eller højrøstet aktivitet, forstyrret og/eller mangel på nattesøvn.

Meget ofte er det ikke barnet, der skal heales, hvad enten det er på det fysiske eller mentale plan, isoleret set, men jeg oplever tit, at mange traumer, tanker og følelser fra moren er forplantet ubevidst videre til barnet, som ser og registrerer – både bevidst og ubevidst – disse tanker og følelser.

Så i stedet for kun at heale på det pågældende barn, som nævnt uanset om han eller hun f.eks. er 5 år, 15 år eller måske en voksen på 25 eller 35 år, så heales der samtidigt på både mor og ’barn’, både individuelt men også i forhold til deres relation og deres fælles energi-tilknytning. Nogle gange skal sidstnævnte skærpes, og andre gange skal den ’dæmpes’ fra en eller begge sider.

Overordnet er der 3 årsager til barnets ubalancer:

  • Morens tanker og følelser, især når det er sket over tid, har forplantet sig i barnets energisystem. Utroligt mange børn afkoder deres forældre direkte og som regel ubevidst, og mange mærker og føler forældrenes tanker og følelser. Det gælder især meget sensitive børn, hvor disse tanker og følelser nærmest får lov til at ’lagre’ sig, og hvor de på sigt udløser fysiske symptomer. Meget ofte drejer det sig om tanker og følelser, der vedrører graviditeten, barnets fødsel eller de først 5-7 leveår.

 

mor og barn

 

  • Mor og far skændes eller har det ikke godt sammen. Denne meget fundamentale ubalance registreres lynhurtigt hos barnet, og er det mindreårige børn, så reageres der ofte følelsesmæssigt uhensigtsmæssigt, og samtidigt kan der opstå fysiske ubalancer, f.eks. vedvarende ondt i maven.
  • Tidligere livs relationer: Mange relationer mellem forældre og barn hænger energimæssigt sammen med relationer, der går mange liv tilbage, ofte fra flere inkarnationer sammen. Dette kan forløses og standses, så der ikke er energimæssige forbindelse til noget, der ikke kan konkretiseres i den nuværende situation.

Inden mor og barn healingen

Inden healingen laver jeg en clairvoyance-session med den voksne, evt. begge voksne, for at afdække evt. følelser eller tanker, der skal fokus på, og som skal ’forløses’ bevidst under healingen. Og herefter heales som ovenfor nævnt, hvor der også forløses energier og giver plads til nye stærke bindinger, enten sammen eller på en mere separat måde.

Selve mor og barn healingen

Healingen er en utrolig smuk healing med mange engle tilstede, meget lys og utrolig meget kærlighed. Den foregår i et dejligt og lyst lokale, hvor jeg har 2 brikse, og hvor mor og barn ligger ved siden af hinanden.

Healingen foregår først og fremmest på celleplan, hvor der forløses energiblokeringer fra nuværende følelser og tanker, ofte kombineret med følelser og tanker fra de 2 personers relationer fra tidligere liv, men jeg kigger også på de fysiske gener, der måtte være hos begge.

En mor og barn healing er en meget smuk healingsmåde, som forløser mange ubevidste energimæssige bindinger og blokeringer, og som således fjerner årsagen eller årsagerne til det konkrete fysiske problem, der måtte opleves.

 

mor og barn

 

 

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du føler, at du og dit barn kunne have gavn af denne healingsmåde. Du vil helt sikkert ændre dit syn og indstilling til, hvad årsagen er til jeres problemer.

Samtidigt vil du også kunne mærke, hvordan englene står parate til at hjælpe jer både hos mig, men også videre frem derhjemme Englehealing 

 

Mange kærlige hilsener,
Malene

 

mor og barn

Mor og barn healing