Sjælskontakt

Sjælskontakt – hvad er det?

Der tales meget om at have god sjælskontakt, være i kontakt med sin sjæl – men hvad vil det egentligt sige? Jeg har nedenfor skrevet om at have kontakten på 1) et energimæssigt plan – det handler udelukkende om energier – og 2) et bevidsthedsmæssigt plan – det handler om information, viden, indsigt om både en selv eller om andre ønskede emner.

Sjælen er for mig en uendelig stor lyskilde ude i Universet, som er tilknyttet forskellige sjælegrupper. Den energi, den enkelte sjæl består af, er lysende, ren og højtvibrerende, ganske enkelt enestående for hver og en af os mennesker. Sjælen er viis og helt utroligt indsigtsfuld, kærlig og besidder stor intelligens. Da den er på en bevidsthedsmæssig rejse i løbet af sin udviklingstid i Universet, har den akkumuleret både viden og energi, og det er den viden og energi, vi kan sætte os i kontakt med til stor gavn og glæde for os selv som menneske. For mig bliver det næsten ikke større – vores egen sjæl 

At have bevidst kontakt med sin sjæl er for mange en ”lidt underlig størrelse”, for vi er jo som menneske en del af vores sjælsenergi. Sjælen er jo i os. Og ja, den er present som beskrevet nedenfor på flere forskellige måder, men at have den bevidste kontakt med den, er der ikke mange der har. Vi har i stedet ofte englekontakt eller kontakt til andre lysvæsner i Universet. Men sjælskontakt – det bliver for ”diffust” for den enkelte. Men det er det absolut ikke. At have kontakt til sin sjæl, hvad enten det er energimæssig kontakt eller bevidsthedsmæssig kontakt, er i princippet ligetil, det skal bare igangsættes eller iagttages. For sjælen er jo allerede meget indover via vores hjerteenergier. Der sendes impulser konstant, som ofte afvises af os som menneske. Vi bliver ofte opfordret af f.eks. forskellige forfattere til at lytte til sjælen. Så det kan lade sig gøre :-)…. til enhver tid :-)

Bevidst sjælskontakt kan bl.a. skabes via guidet meditation, egen meditation, kanalisering (skriv ned, hvad sjælen prøver at formidle), lytte til sit hjerte og intuition, der aktiveres. Du kan også prøve at lave nogle af de sjælsøvelser, jeg har lagt ind her allernederst på siden. De er utrolige effektive og dejlige i forhold til både at aktivere sjælsenergien, men også sjælsbevidstheden i form af viden og indsigt.

 

sjælskontakt

 

Hvordan har vi sjælskontakt?

Sjælskontakt kan deles op i 2 forskellige måder at have kontakt på, nemlig:

– Via vores sjælsenergi
– Via vores sjælsbevidsthed

Sjælsenergi- og bevidsthed gør sig gældende på 3 planer:

  1. Via sjælstråden fra vores sjæl ude i universet ned gennem vores kanal og videre ned i hjertechakraet, hvis vi ikke allerede har forhindret energien og bevidstheden med vores ego-bevidsthed undervejs. Den forhindres som udgangspunkt altid ubevidst.
  2. Befinder sig implicit i vores celler, både fysisk og spirituelt, og både i kernen via vores DNA og i cellemassen.
  3. Sjælen kan tilføre sit menneske sjælsenergi- og bevidsthed via de forskellige auralag fra 18+ lag.

 

Ad plan 1: Via sjælstråden
Når sjælsenergi- og bevidsthed kommer via vores kanal og vores sjælstråd (på engelsk ville jeg kalde den ‘powerline’), fås vibrationer og lys i form af både bevidsthed og energi:

Bevidsthed
: Der sendes information ned, både efterspurgt og impulsivt. Begge kan afvises af vores fysiske hjerne, især når der kommer opdragelse, kultur og vaner indover. Det vil sige, at informationen og vibrationerne når ikke hjertechakraet, og der bliver tænkt og efterfølgende handlet med hjernen og ikke med hjertet. Dette behøver ikke være negativt, vi kommer jo netop her til Jorden for bl.a. at lære, og det gøres bl.a. ved at tage selvstændige beslutninger, og ikke udelukkende følge vores sjælsimpulser. Herudover er der mange situationer, hvor sjælen ikke udsender bevidsthed/information, men hvor det pågældende menneske skal bruge sin ego-hjerne til at tage beslutninger, gerne i samarbejde med hjerteenergierne.

Energi: Sjælsenergien er utroligt selv-healende og kan, når man vælger at åbne op til den, ’trækkes’ ned i hjerte-chakraet, hvorfra der dannes en stor koncentreret energimængde, som efterhånden, som der ’trækkes’ ned, begynder at gå ud efter i auraen. Energien får auraen til at ekspandere, både momentant og over tid.

 

Ad plan 2: Via vores celler
Der ligger sjælsenergi- og bevidsthed lagret i vores celler, både fysisk via DNA og spirituelt via tanker- og følelsesvibrationerne. Når dette ligger lagret i vores celler, er der implicit aftryk af disse energier i vores aurastruktur. Det afspejles i auraens ’sammensætning og tykkelse’ og mere generelt i det lysende udseende.

Allerede før vores bevidsthed når til Jorden og fødes som et lille barn, er der gennem vores DNA og i cellehukommelsen lagt sjælsbevidsthed- og energi fra både tidligere liv, samt energi og bevidsthed til dette specifikke liv, dvs. viden og energi for at kunne håndtere livet og den udvikling, der står foran personen i dette liv.

 

Ad plan 3: Via auralagene
Sjælen kan tilføre energi, som oftest total ren energi til de forskellige auralag, fra 18.-20. auralag og op efter. Der sker en konstant tilførsel af energi, idet sjælen bruger sit menneskes aura- og energifelt til at formidle ren lys/energi og vibration til Jorden. Dvs. at mennesket bruges som en lysportal.

Enkelte personer på Jorden har fået integreret deres enhedssjælsenergi i deres celler, og kan derfor, når den fysiske krop har tilpasset sig vibrationerne, tilføres gigantiske mængder af lys i alle deres auralag fra 20. lag og opefter. Det er utroligt smukt, utroligt varieret, og med energi i multidimensionelle inflow. Samtlige energier viderebringes til Jorden og/eller personens fysiske omgivelser i den mest udvidede betydning. Auraen kan udvides til enorme og store afstande, men kan også trækkes sammen, når det er nødvendigt.

 

Sjælskontakt

 

Aktivering af vores sjælskontakt

Når vi aktiverer vores sjælskontakt ved energimæssigt at åbne op for vores kronechakra og kanal og lade energien passere videre til vores hjertechakra, sker der energimæssigt rigtigt meget.

Vores aura udvider sig og bliver meget ’klar’ og lysende. Der sker en form for selvhealing, idet vores aura helt automatisk renses for følelser og tanker, ofte nu-og-her tanker, men ved hyppige og ved længere tids sjælskontakt, f.eks. i løbet af en guidet meditation, forløses følelser og tanker på celleplan, omhandlende tidligere liv eller karmaforløsning. Generelt kan siges, at fuld indsigt vedr. tidligere liv ikke fås af den enkelte person i dette liv – hvilket også ville være en overload af viden til håndtering og forståelse, men der kan opnås/fås indsigt i enkelte adskilte informationer til viderehåndtering af et problem eller til udvikling.

Bevidsthedsmæssig aktivering af vores sjælskontakt giver ofte direkte indsigt i en problematik eller andet. Indsigten kan komme gennem bevidst meditation eller via kanalisering. Men igen – ofte fås ikke det fulde billede, da vi netop som menneske skal lære at håndtere forskellige situationer selv, vi skal som udgangspunkt lære at navigere gennem vores livs forskellige faser. Men vi kan blive støttet og opmuntret, og indimellem få svar på konkrete spørgsmål. Alt afhænger af den konkrete situation og det enkelte menneske og dennes livsformål og livsvej.

Selvom, når man har sjælskontakt – både bevidst gennem meditation eller kanalisering eller ubevidst – og der som nævnt ikke opnås fuld indsigt i tidligere liv eller en igangsat karmaforløsning, vil den fysiske krop alligevel ofte reagere på forløsning og sjælskontakten på længere sigt. Kroppen reagerer via forskellige former for sygdomssymptomer, og personen kan foretage utilsigtede handlinger, dvs. handlinger, som personen aldrig havde forestillet sig skulle ske og igangsættes af personen selv.

Både når vi skaber bevidsthedsmæssig og energimæssig sjælskontakt, åbner vi op for aktivering af vores spirituelle DNA, herunder del-aktivering af forskellige sjælskoder. Dette sker, uanset om vi er bevidste om det eller ej.

 

sjælskontakt

 

Sjælskontakt øvelser

 

1. Sjæls-inspirationsøvelse:

At lade sin sjæl ”komme til orde” kræver kun, at man sætter sit ego til side, så sjælen kan komme igennem uden forstyrrelser. En af de bedste måder er ved at meditere = sætte sig et stille og roligt sted og forsøge at holde sig tankefri. Man behøver ikke lære meditation, men skal blot sætte sig ned og evt. tænke ”AUM” (udtales aum). Dette lydord fastholder koncentrationen, så 10 min. er nok til at få inspiration fra sjælen. Prøv at skrive budskaber fra sjælen ned direkte efterfølgende. Det er faktisk sværere, end man umiddelbart skulle tro – ikke at få inspirationen, men at holde koncentrationen. Men når det lykkes, er der frit flow.

 

2. At trække sjælslys til sit hjerte og videre ud i auraen:

  • Find din yndlingsplads/meditationsplads og nyd stilheden og det, der er i vente.
  • Start med – med lukkede øjne – at åbne op for dit kronechakra – bare gør det med bevidstheden.
  • Og begynd at se/mærke, hvordan der strømmer det smukkeste lys, blidt, men stærkt, ned fra universet ned igennem kronechakraet, videre ned gennem hovedet (hvor det 3. øje bliver berørt/healet/opgraderet), videre ned gennem halsen (hvor halschakraet bliver berørt/healet/opgraderet) og videre ned i hjerte-chakraet.
  • Se hvordan hjertechakraet reagerer positivt og bare tager imod sjælslyset. Og se hvordan lyset bliver stærkere og stærkere og mere koncentreret i hjertechakraet.
  • Fra hjerte-chakraet begynder lyset nu at strømme videre ud i auraen, indefra og ud til hele auraen.
  • Sid gerne 5-10 min. og lad dig fylde op, heale og afbalancere og forstærke auraen. Du vil også mærke eller få opbygget en større og større sjælskontakt.

 

Har du lyst til at lave endnu en sjælsøvelse, så klik >>her – så kommer du til min blog-artikel om at lade sig guide af Metatron og blive healet af sin egen sjælsenergi.

 


Brugeranmeldelse:

"1000 tak for en helt fantastisk og vildt oplevelsesrig dag. Meget har jeg efterhånden lært på dine gennemarbejdede (til mindste detalje) kurser, meditationer m.m., Malene, men ikke i min vildeste fantasi havde jeg drømt om, at et spirituelt samvær kunne opleves så stærkt og intenst som dette skytsengle kursus. WAUU - det skulle enhver opleve. Aldrig vil jeg glemme denne dag. Blown away!! og danser endnu på oplevelserne." - Randi Lej-Blicher, Åbenrå

Nuværende og tidligere kursister har givet hjemmesiden følgende bedømmelse: 4.9 ud af 5 mulige. Dette er baseret på 72 anmeldelser. Skriv en anmeldelse af websitet.Relaterede indlæg

Skriv en kommentar