Styrk din spiritualitet

Hvad dækker begrebet ‘spiritualitet’ over?

Inden man styrker sin såkaldte spiritualitet, er det nødvendigt at forstå hvad begrebet ’spiritualitet’ dækker over.

For mig er spiritualitet en kombination af:

– Højnelse af eget vibrationsniveau

– Højnelse af egen viden indenfor det spirituelle univers

– Udøvelse af spirituelle handlinger

Dvs. for at styrke sin spiritualitet, skal de 3 nævnte områder styrkes.

Jeg vil nedenfor kort beskrive de 3 områder, hvad de indeholder og samtidig give mit bud på, hvordan man kan styrke sine kompetencer og evner inden for hver enkelt område.

For når det kommer til stykket, er det på ingen måde svært, det er ofte et spørgsmål om indstilling, øvelse, øvelse og atter øvelse og at afsætte tiden til at fordybe sig, hvad enten det er via meditation, at læse en spirituel bog, have englekontakt eller mange, mange andre forskellige aktiviteter og tiltag.

Højnelse af eget vibrationsniveau

At højne sit eget vibrationsniveau vil sige at få sin fysiske krop, helt ned på celleplan, til at svinge i en højere frekvens. Selv om vi som mennesker er meget fysiske og lever i det vi kalder 3. dimension (et mål for bevidsthedsniveau), så har vores krop og celler et vibrationsniveau. Det er ganske lavt, men det kan forøges, således at vi kan se og mærke andre bevidstheders – som oftest – meget højere vibrationsniveau, f.eks. englenes. Det er på ingen måde meningen – og vi kan heller ikke – opnå et permanent højere vibrationsniveau i cellerne, men vi kan opnå det, at cellerne i en tidsperiode, alt lige fra nogle sekunder til flere timer, kan være i en højere svingningsfrekvens eller vibrationsniveau.

Det sker ofte, når vi deltager i spirituelle kurser, hvor der f.eks. er englekontakt, eller ved at deltage i guidede healingsmeditationer, eller når vi sidder derhjemme og ’påkalder’ forskellige engle, snakker med dem, har kontakt med dem, kanaliserer dem, bliver healet af dem eller bare ganske enkelt sidder i deres lys og høje vibrationsniveau. I disse tidsperioder løftes vores frekvens, og vi nærmest vænnes til at kunne modtage englenes vibrationer, som, når vi er øvede nok (hvilket kan gå ganske overordentligt hurtigt), kan udmønte sig i enten at kunne se englene, høre dem via vores klarhørelse, mærke dem via vores klarfølelse, dufte dem, eller i det hele taget bare registrere deres tilstedeværelse.

Her er en kort liste over nogle af de ting, der er rigtigt gode til at højne frekvensen i cellerne:

  • Deltagelse i spirituelle kurser og guidede healingsmeditationer
  • Egen englekontakt derhjemme, ude i naturen eller hvor det måtte passe bedst ind
  • At være sammen med andre personer, der har en ”højere frekvens” end en selv
  • Meditationer derhjemme, også når der lyttes til f.eks. meditationsmusik eller guidet meditationer

 

Højnelse af egen viden

Ved at højne vores viden om forskellige spirituelle temaer og indsigter mm., så højnes vores spiritualitet også indirekte, simpelthen fordi vi begynder at få nogle referencerammer, vi begynder at føle og mærke, vi begynder at ’tænke tanker’ indenfor det spirituelle univers. Alle disse følelser, viden og tanker sætter et aftryk i vore aura og gør, at den vibrerer helt anderledes.

Samtidigt får vi som nævnt større indsigt i nogle vidensområder, hvilket ofte tricker vores ubevidste cellehukommelse, som aktiveres med de erfaringer og indlæringer, vi har fra tidligere liv, f.eks. hvordan man healer på en bestemt måde, man husker nogle bestemte egenskaber ved at gøre nogle bestemte ting, f.eks. i forbindelse med krystaller, musik, blomster og ofte ved man bare noget intuitivt (underforstået: for sådan var det også i de tidligere liv).

Når vi højner vores viden indenfor spirituelle emner – fuldstændigt underordnet hvilke – så har f.eks. englene også en meget større referenceramme, de kan videregive information til os på, da vi bliver i stand til at mærke og forstå beskeder, hvad enten det er intuitivt, via deciderede kanaliseringer eller på anden vis formidling af viden og beskeder fra os selv via den spirituelle verden til andre. Det er selvfølgelig især hensigtsmæssigt, når englene begynder at fortælle om noget mere ’fagligt’ og gerne vil formidle viden til os via en kanalisering om f.eks. Lemurien, Atlantis, DNA-opgraderinger, healing på celleplan etc. etc. Når vi har den vidensmæssige referenceramme i orden, kan beskederne flyde frit og nærmest uhindret, og det er så kun et spørgsmål om selv at tage sig tiden til at starte med at kanalisere og formidle.

Du kan højne din viden og indsigt på mange – og ganske ofte elementære – måder, bl.a. ved at:

  • Læse bøger, artikler, faglitteratur om de spirituelle emner, der interesserer – og selvfølgelig rigtig gerne om emner, der måske ikke interesserer i første omgang, men som udvider din vidensmæssige horisont
  • Deltage i spirituelle kurser og foredrag, gerne med en stort andel af ’teori’ og viden om forskellige spirituelle områder
  • Besøge udstillinger af enhver type (med spirituelt indhold i en eller anden grad), teater, ballet, musik – der er ofte masser af viden bag disse typer arrangementer
  • Deltage i forskellige positive diskussioner og vidensdelinger, f.eks. via fb og de forskellige spirituelle grupper og sider, der findes der

Det er simpelthen et spørgsmål om bare at klø på Spiritualitet

Udøvelse af spirituelle handlinger

Ved udøvelse af spirituelle handlinger tænker jeg på udøvelse eller at ’opføre sig’ i overensstemmelse med sine hjerteenergier, som f.eks. at være i stand til at tilgive, være og vise taknemmelighed, give næstekærlighed, ligefrem velsigne andre i både tanker og handlinger, gå i forbøn for andre, være i stand til at bede bønner til sine engle eller andre, man føler for. I det hele taget at være rummelig, ikke dømme andre, nedgøre andre etc., men være i stand til at få de positive følelser frem, uanset den pågældende situation.

Der er selvfølgelig masser af andre følelser og handlinger, der kommer indover dette emne, men i sidste instans handler det alt sammen om at højne sine hjerteenergier – at ’tænke og agere med hjertet og ikke hjernen’ i den grad det er fornuftigt og kan lade sig gøre.

For at højne sine hjerteenergier, skal man først og fremmest være enig med sig selv om, at det vil man gerne, for i princippet er det ikke noget, der kan læres via forskellige metoder, det er noget man ’bare gør’, nogle handlinger, man vælger på bekostning af fravalg af negative handlinger.

Når det er sagt og skrevet, så er åbning og højnelse af hjerteenergierne noget af det stærkeste og mest spirituelt effektive man kan foretage sig, hvis man ønsker at højne sin frekvens og styrke sin spiritualitet. Og forklaringen er ganske simpel – nemlig at der skabes masser af positive følelser og tanker, som kommer i omløb i auraen og som samtidig healer op og styrker helt ned på celleplan.

Og at være positiv kan ligefrem være selvhealende, da gamle negative blokeringer opløses af de nye, stærke og meget højere vibrerende tanker og følelser.

 

Jeg håber, du har fået inspiration til at komme videre med at styrke din spiritualitet – det er kun op til dig at få konkretiseret de tiltag, der passer ind i dit ’gemyt’ og hverdag. Her er vi heldigvis meget forskellige, og samtidig er der et væld at tiltag, aktiviteter, skrevne materialer, der kan understøtte vores valg. Så rigtig god fornøjelse 

Skulle du have nogle tanker, spørgsmål omkring eller kommentarer til emnet, er du meget velkommen til at skrive i kommentarfeltet nedenfor.

Kærligst,
Malene Ratajczak


Brugeranmeldelse:

"1000 tak for en helt fantastisk og vildt oplevelsesrig dag. Meget har jeg efterhånden lært på dine gennemarbejdede (til mindste detalje) kurser, meditationer m.m., Malene, men ikke i min vildeste fantasi havde jeg drømt om, at et spirituelt samvær kunne opleves så stærkt og intenst som dette skytsengle kursus. WAUU - det skulle enhver opleve. Aldrig vil jeg glemme denne dag. Blown away!! og danser endnu på oplevelserne." - Randi Lej-Blicher, Åbenrå

Nuværende og tidligere kursister har givet hjemmesiden følgende bedømmelse: 4.9 ud af 5 mulige. Dette er baseret på 72 anmeldelser. Skriv en anmeldelse af websitet.Relaterede indlæg

Skriv en kommentar